REFERENCIE | RODINNÉ DOMY | REKONŠTRUKCIE | BIBLIOGRAFIA | OCENENIA | KONTAKT| ARCHITEKTÚRA | DESIGN | INTERIÉR | ŠTÚDIE | 3D VIZUALIZÁCIE | PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA | REALIZÁCIA | ODBORNÁ KONZULTÁCIA |

Mgr. arch. Miloš JURÁNI * 1969 autorizovaný architekt SKA absolvent FA VŠVU BRATISLAVA 1994 Prof. BAHNA
Ing. arch. Július TOMA * 1966 autorizovaný architekt SKA absolvent FA STU BRATISLAVA 1994 Prof. PETELEN

1993-1999 * AA - ATELIÉR ARCHITEKTÚRY
- už počas štúdia a bezprostredne po skončení školy pracovali architekti v ateliéri, ktorý viedol Doc. Akad.arch. Ing.arch. Ján BAHNA
1999-2001 * HJT - ZDRUŽENIE ARCHITEKTOV
- založili vlastný architektonický ateliér v zložení R. HÁJEK, M. JURÁNI, J. TOMA
od 2001 * JURANI&TOMA ARCHITEKTI
- architektonický ateliér

Ateliér JURANI&TOMA ARCHITEKTI od svojho vzniku sa kontinuálne zaoberá navrhovaním, predprojektovou a projektovou prípravou, inžinierskou a konzultačnou činnosťou, realizáciou stavieb, dodávkou interiérov, vrátane nábytku a designových doplnkov.
Ateliér JURANI&TOMA ARCHITEKTI je predovšetkým architektúra s dôrazom na design, kde kreativita a technické znalosti smerujú k vytváraniu funkčných dispozícií a tvarovej jednoduchosti v duchu zásad modernej architektúry a designu s využitím najnovších materiálov a technológii, zodpovedajúcim dobe svojho vzniku a technickým možnostiam.
Ateliér JURANI&TOMA ARCHITEKTI dnes predstavuje tvorivý kolektív architektov a odborných spolupracovníkov v oblasti stavebníctva, schopných zabezpečiť komplexné služby v oblasti architektúry pod vedením dvojice architektov, určujúcich smerovanie ateliéru a charakteristický rukopis ich tvorby.

ATELIÉR POSKYTUJE SLUŽBY V OBLASTI:
*ARCHITEKTÚRA všetky typologické formy architektonickej tvorby, vrátane urbanistickej zástavby
*DESIGN návrh a zabezpečenie realizácie na mieru v súlade s konkrétnym interiérom, resp. architektúrou
*INTERIÉR vypracovanie Štúdie a Projektu interiéru - návrh od skice až po výrobné výkresy interiéru, vrátane nábytkových doplnkov a celého corporate designu
*ŠTÚDIE a 3D-VIZUALIZÁCIE návrhy pokrývajúce rozsah od designových prvkov, cez interiéry až po urbanistické komplexy
*KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA zabezpečenie vypracovania všetkých stupňov projektovej dokumentácie - architektonická a urbanistická štúdia, Projekt pre Územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Projekt skutočného vyhotovenia, Autorský dozor počas realizácie stavebného diela
*REALIZÁCIA interiérov a stavieb, resp. zabezpečenie stavebného dozoru
*ODBORNÁ KONZULTÁCIA v oblasti predprojektovej a projektovej fázy, poradenstvo v oblasti výberu lokality, pozemku až po posúdenie investičného zámeru

REFERENCIE:
*ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, HOTELY, POLYFUNKČNÉ a BYTOVÉ DOMY:
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, SLOVENSKÁ SPORITEĹŇA,
IVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, J&T PRIVAT BANKING, LOGISTICKÉ CENTRUM LUXERA,
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA EL-INSS, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ČOVSPOL, BYTOVÝ DOM ZELENÝ DVOR,
GRAND HOTEL, GRAND HOTEL PRAHA, HOTEL SNEŽIENKA, HOTEL SLOVAN, HOTEL STAR
NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SÚŤAŽNÁ, NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KULÍŠKOVÁ,
OBCHODNÉ CENTRUM ZÁHORSKÁ BYSTRICA, POLYFUKČNÝ DOM ROŽNAVA

*REŠTAURÁCIE, KAVIARNE, BARY, KLUBY:
NETCAFE, PEOPLES, FIRST CAFE, CINEMA BAR, MEJDAN, VIKTORIA, VERDICT, ALL STARS
SIEŤ PASTA & SCHNITZEL, EL MARKO, BAR-BAR, TRINITY, CBC KOŠICE, ANTINORI, CAFE BRISTOT,
STEPS, LIFE, ENTERPRISE, NASSAU, SPY CLUB, CAFE JUSTÍCIA, MEJDAN DISCO, VIENNA GATE LOUNGE,
REŠTAURACIA LAKE SIDE PARK, BAR 21 LOUNGE, ALIEN CLUB, CLUB MANGOS

*INTERIÉRY OBCHODOV a SHOWROOMY:
MIXER PRAHA, SIEMENS, ASFALT, DISIRE, EVE SHOP KOSICE, OPTIKA EXCLUSIVE LAURINSKÁ,
OPTIKA EXCLUSIVE APOLLO BC, ADAM-EVE, SIEŤ ANALPA FOOTWEAR, ESPACE JASMÍN,
JUST PLAY, KAPPA, ESPACE CROWN PLAZA, PREDAJŇA TETA, KOOH-I-NOOR MLYNY,
KOOH-I-NOOR AUPARK, LUXERA BRATISLAVA, LUXERA SOFIA, CK TIP TRAVEL

*INTERIÉRY KANCELÁRSKE a BANKOVÉ:
KANCEÁRIE FIRIEM: ASTRA ZENECA, ROCHE, PALMA-TUMYS BRATISLAVA, PAPYRUS, ROWEX AGENCY,
LUKA-BRAMER GROUP TOWER 115, REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATELOV DIGITAL PARK II,
CZ SLOVAKIA RIVER PARK, DRIVE, SAGITA, MIKROWITZ DIGITAL PARK, EL-INSS, ZELENÝ DVOR,
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD, RICHTER GEDEON, BUDOVA J&T PRIVAT BANKING, RELAX CENTRUM KRAFT FOODS
DEALING a KANCELÁRIE CENTRÁLY VŠEOBECNEJ ÚVEROVEJ BANKY MLYNSKÉ NIVY,
EXPOZITÚRA a KANCELÁRIE CENTRÁLY ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ BANKY,
EXPOZITÚRA a KANCELÁRIE SLSP KAMENNÉ NÁMESTIE BRATISLAVA,
EXPOZITÚRA a KANCELÁRIE IVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA METROPOL BRATISLAVA

*RODINNÉ DOMY
BRATISLAVA, KOLIBA, SLAVÍN, KRAMÁRE, ČIERNA VODA, RUSOVCE, DEVÍN, MODRA HARMÓNIA,
MALINOVO, MARIÁNKA PRI BRATISLAVE, ROVINKA PRI BRATISLAVE, BITAROVÁ, PEZINOK, PERNEK, SENEC, KOŠICE

*INTERIÉRY RODINNÝCH DOMOV a BYTOV:
BYTY, APARTMÁNY a DOMY BRATISLAVA, ŽILINA, KOŠICE, PRAHA, MOSKVA

*URBANIZMUS:
URBANIZMUS LEHNICE, URBANIZMUS MALINOVO, URBANIZMUS PLAVECKÉ PODHRADIE,
REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP, REKREAČNÝ KOMPLEX MARIÁNKA, URBANIZMUS SKALKY KOŠICE,
POLYFUKČNÁ ZÁSTAVBA MARIANKA, POLYFUKČNÝ KOMPLEX PRÍSTAVNÁ, LOGISTICKĚ CENTRUM LUXERA
 
 
 

www.cool-architecture.sk