O NÁS | REFERENCIE | RODINNÝ DOM | BIBLIOGRAFIA | OCENENIA | KONTAKT

REKONŠTRUKCIA :
Na každej architektúre sa čas podpíše jej znehodnocovaním. Rekonštrukcia je zachovaním nášho kulturného dedičstva z minulosti
a je našou povinnosťou dbať o dobrú architektúru, aby bola zachovaná pre budúce generácie.


Rekonštrukcia nie je len stavebná úprava prezentovaná opravou fasády, strechy a úpravou interiérových omietok.
Rekonštrukcia je predovšetkým potreba súčasnej spoločnosti existovať v objektoch, ktoré si vyžadujú nový kvalitnejší spôsob života,
predstavovavaný novými technológiami a funkciami, ktoré v minulosti neboli vyžadované a dostupné.
Rekonštrukciou tak dostávajú pôvodné objekty úplne novú funkciu.

Príkladom sú bývalé priemyselné objekty a sklady, ktoré sa konvertujú na iné nové funkcie, potrebné pre našu dobu.
Môže ísť o kultúrno-spoločenské priestory, administratívne priestory, alebo priestory na bývanie.
Rekonštrukciou sa niektoré objekty len repasujú na funkciu pôvodnú, ale v novej kvalite a s rozšírenou náplňou, ktorú si dnešná doba vyžaduje. Príkladom sú staré administratívne priestory, ale aj rodinné domy a vily.
V obidvoch prípadoch si rekonštrukcia vyžaduje dôslednú znalosť histórie architektúry v danom prostredí, analýzu potrieb súčasnej spoločnosti a v neposlednom rade zachovanie pôvodného génia loci. Vyžaduje si to ale aj znalosť moderného spôsobu výstavby budov, veľkého množstva súčasných požiadaviek umelecko-výtvarných aj technologických postupov pre novú architektúru.Vytvorením novej funkcie v rekonštruovanej architektúre je stotožnenim sa a rešpektovaním našej minulosti. Tým, že ostávame žiť v pôvodnej architektúre aj keď s novými a kvalitnejšími funkciami, zachovávame kontinuitu vývoja životného prostredia okolo nás. Vytvárame tak súžitie novej a starej architektúry so zachovávaním dedičstva našich predkov.