| O NÁS | REFERENCIE | REKONŠTRUKCIE | BIBLIOGRAFIA | OCENENIA | KONTAKT |

RODINNÉ DOMY :
Rodinný dom je investícia veľkého významu.
Nielen pre samotného budúceho majiteľa, ale aj pre celú jeho rodinu.
Je to investícia na dlhé roky, niekedy na cely život.
O pocite, s akým v ňom budete žiť, rozhodne - projekt.
Máte dve možnosti: vybrať si z množstva projektov jednotvárnych katalógových domov, alebo osloviť architekta.


Lacné projekty katalógových domov sú vypracované všeobecne a unifikovane.
Pri projektovaní pre nekonkrétny priestor nikto nebral ohľad na Vaše budúce požiadavky.
Váš budúci dom bude stáť na konkrétnom pozemku, na ktorom je pohyb slnka k svetovým stranám veľmi dôležitý. Umiestnenie obývacej izby, kuchyne, izieb ale aj chodieb, či garáže a ich vzajomné funkčné vzťahy majú velký vplyv na osadenie domu, dispozíciu domu, jeho tvar aj veľkosť,
polohu domu vzhľadom k záhrade, k výhladu, k susedom ale aj napojeniu na inžinierske siete, komunikáciu.
Váš dom potrebuje základy, plot, prípadne bazén, terasy a sadové úpravy. Na návrh vyššie uvedených vecí potrebujete poznať podložie, na ktorom sa Váš pozemok nachádza.
Katalógový dom Vám neumožňuje si vybrať systémy kúrenia, chladenia, tienenia a vetrania, pretože sú vopred určené.
Všeobecne platí že najlacnejší projekt je ten najhorší.
Stačí sa poobzerať - výnimky neexistujú.
Ak sa Vám všetky uvedené poznámky zdajú byť zbytočné a nepodstatné pre Váš budúci život, kúpte si katalógový projekt.

Pre všetkých ostatných, ktorí si svoj budúci dom a život v ňom cenia viacej, je tu možnosť – osloviť architekta.
Spolupráca má niekoľko samostatných štádií:
-vypracovanie štúdie – celková koncepcia, dispozičné riešenie, tvar a vzhľad domu, umiestnenie domu na pozemku, farebnosť domu.
Štúdia obsahuje všetky pohľady a pôdorysy v mierke 1:100, situáciu v mierke 1:500, priestorový model - 3D vizualizaácie,
Formou konzultácií sa Vaše pripomienky postupne zapracovávajú do výsledného návrhu.
S výsledným návrhom musí byt spokojný budúci užívateľ, ale aj navrhovatelia.
Následne sa pristúpi k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácie.
-vypracovanie projektu pre stavebné konanie
spočíva v technickom rozpracovaní štúdie spolu s ostatnými odborníkmi - projektantmi vypracovať stavebno-architektonickú časť, statiku, kúrenie, zdravotechniky, elektroinštaláciu – silnoprúd a slaboprúd, plynoinštaláciu a projekt protipožiarnej
ochrany. Všetko pre schvaľovací proces príslušných organov.
-vypracovanie realizačného projektu
spočíva v detailnom rozpracovaní projektu pre stavebné konanie v podrobných mierkach s presnými výkazmi výmer (materiálov), pre budúcu realizáciu a presnú kalkuláciu nákladov na výstavbu.
-autorský dozor počas výstavby
-projekt interiéru
Dôležitým krokom je výber architektonického ateliéru.
Doporučujeme:
-naštudovať si referencie, najlepšie zrealizovaných diel,
-porozprávať sa s predchádzajúcimi klientmi,
-navštíviť nezáväzne architektonický ateliér.
Ideálne je osloviť architektov, ktorých kompozičné princípy a koncepčné postupy Vás oslovujú a vyhovujú Vám.
Architektonický ateliér Vám vypracuje, podľa rozsahu Vami predpokladanej investície, ponuku s časovým a finančným plánom jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie.
Šetriť sa v tejto oblasti neoplatí: Čím dokonalejší projekt = tým menej problémov na stavbe.
Ostáva len popriať Vám dobrý výber,
aby sa Váš dom neocitol v kategórii „zle poukladané tehly“.